BESLUIT van 29 juni 2004, Stb. 2004, 297, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 29 juni 2004 tot wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering in verband met de invoering van branchegewijze premiedifferentiatie voor kleine werkgevers (Stb. 2004, 296)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 29 juni 2004, nr. SV/A&L/04/45075;
     Gelet op artikel II van de Wet van 29 juni 2004 tot wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering in verband met de invoering van branchegewijze premiedifferentiatie voor kleine werkgevers (Stb. 2004, 296);

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet treedt de Wet van 29 juni 2004 tot wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering in verband met de invoering van branchegewijze premiedifferentiatie voor kleine werkgevers (Stb. 2004, 296) in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2003, met dien verstande dat artikel I, onderdeel E, terugwerkt tot en met 1 januari

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.