BESLUIT van 9 juli 2004, Stb. 2004, 357, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet einde toegang verzekering WAZ

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 2 juli 2004, nr. SV/A&L/04/46474;
     Gelet op artikel XIII van de Wet einde toegang verzekering WAZ;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
-1. Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet treden de artikelen van de Wet einde toegang verzekering WAZ in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.