BESLUIT van 18 oktober 2004, Stb. 2004, 548, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 11 oktober 2004, nr. Proj. Walvis/SUB/2004/69010;
     Gelet op artikel XXIX van de Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.