BESLUIT van 25 oktober 2004, Stb. 2004, 555, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet kinderopvang en het Besluit tegemoetkoming kosten kinderopvang

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 oktober 2004, Directie Arbeidsverhoudingen, nr. AV/KO/2004/68189;
     Gelet op artikel 116, eerste lid, van de Wet kinderopvang en artikel 23, eerste lid, van het Besluit tegemoetkoming kosten kinderopvang;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1.
-1. De hoofdstukken 1 en 2, met uitzondering van de artikelen 6, eerste lid, onderdeel k en l, en zesde lid, 22, eerste lid, onderdeel a, voor zover betrekking hebbend op artikel 6, eerste lid, onderdeel k en l, 23, 24, eerste lid, onderdeel b, voor zover betrekking hebbend op artikel 6, eerste lid, onderdeel k en l, 24, tweede lid, onderdeel b, voor zover betrekking hebbend op artikel 6, eerste lid, onderdeel k en l, evenals de hoofdstukken 3, 4 en 5, met uitzondering van artikel 62, tweede en derde lid, en hoofdstuk 7 van de Wet kinderopvang, met uitzondering van de artikelen 97 tot en met 99,ยน 101, onderdeel D en E, 105 en 110 tot en met 112, treden in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.