BESLUIT van 9 november 2004, Stb. 2004, 583, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet op de uitgebreide identificatieplicht

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 3 november 2004, Directie Wetgeving, nr. 5314518/04/6;
     Gelet op artikel XXIV van de Wet op de uitgebreide identificatieplicht;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet op de uitgebreide identificatieplicht treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.