BESLUIT van 16 december 2004, Stb. 2004, 692, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet belastingrechtspraak in twee feitelijke instanties

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 14 december 2004, Directie Wetgeving, nr. 5325037/04/6;
     Gelet op artikel XXIV, eerste lid, van de Wet belastingrechtspraak in twee feitelijke instanties;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet treedt de Wet belastingrechtspraak in twee feitelijke instanties in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.