BESLUIT van 16 december 2004, Stb. 2004, 701, tot inwerkingstelling van delen van de Wet op de jeugdzorg

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 december 2004, nr. DJB/JZ-2538013, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Justitie;
     Gelet op artikel 112, eerste lid, van de Wet op de jeugdzorg;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De artikelen van de Wet op de jeugdzorg die niet bij het Koninklijk besluit van 20 augustus 2004 in werking zijn getreden,ยน treden, met uitzondering van de artikelen 5, tweede lid, onderdeel c, en artikel 107, eerste lid, in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.