BESLUIT van 10 december 2004, Stb. 2004, 707, tot wijziging van het Besluit van 25 oktober 2004 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet kinderopvang en het Besluit tegemoetkoming kosten kinderopvang (Stb. 2004, 555)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 december 2004, Directie Werk en Bijstand, nr. W&B/URP/2004/84086;
     Gelet op artikel 116, eerste lid, van de Wet kinderopvang;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
In artikel 1, eerste lid, van het Besluit van 25 oktober 2004 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet kinderopvang en het Besluit tegemoetkoming kosten kinderopvang (Stb. 2004, 555) wordt "de artikelen 97 tot en met 99" vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.