BESLUIT van 23 december 2004, Stb. 2004, 721, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet uitbreiding rechtsgevolgen VAR

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 december 2004, SV/F&W/04/88838;
     Gelet op artikel X van de Wet uitbreiding rechtsgevolgen VAR;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet treedt de Wet uitbreiding rechtsgevolgen VAR in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.