BESLUIT van 19 februari 2005, Stb. 2005, 94, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 23 december 2004, houdende wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met wijziging van de taken en de werkwijze van de Raad voor werk en inkomen (Stb. 2005, 21)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 februari 2005, Directie Arbeidsmarkt, nr. AM/BR/05/6120;
     Gelet op artikel II van de Wet van 23 december 2004, houdende wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met wijziging van de taken en de werkwijze van de Raad voor werk en inkomen (Stb. 2005, 21);

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet van 23 december 2004, houdende wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met wijziging van de taken en de werkwijze van de Raad voor werk en inkomen (Stb. 2005, 21), treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.