BESLUIT van 28 februari 2005, Stb. 2005, 116, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet extern klachtrecht

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 februari 2005, 2005-0000020705, directie Constitutionele Zaken en Wetgeving;
     Gelet op artikel X van de Wet extern klachtrecht;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet extern klachtrecht treedt in werking met ingang van 15 maart 2005, met uitzondering van de hierna vermelde artikelen en onderdelen van artikelen, die in werking treden met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.