BESLUIT van 15 april 2005, Stb. 2005, 206, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 3 februari 2005 tot wijziging van de artikelen 7:629 en 7:670 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 214 van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek en van een aantal artikelen in enkele socialezekerheidswetten (Stb. 2005, 65)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 11 april 2005, Directie Wetgeving, nr. 5345780/05/6;
     Gelet op artikel X van de Wet van 3 februari 2005 tot wijziging van de artikelen 7:629 en 7:670 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 214 van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek en van een aantal artikelen in enkele socialezekerheidswetten (Stb. 2005, 65);

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet van 3 februari 2005 tot wijziging van de artikelen 7:629 en 7:670 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 214 van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek en van een aantal artikelen in enkele socialezekerheidswetten (Stb. 2005, 65) treedt in werking op 1 september 2005, met dien verstande dat artikel I, onderdeel B, en artikel IX, voor zover de wijziging in dit artikel betrekking heeft op artikel 7:670 van het Burgerlijk Wetboek, in werking treden met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.