BESLUIT van 18 april 2005, Stb. 2005, 212, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel L en onderdeel M, de eerste twee leden van het voorgestelde artikel 11a, van de Wet herziening overeenkomstenstelsel zorg

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 april 2005, kenmerk MC/MO-2576282;
     Gelet op artikel XII van de Wet van 9 december 2004 tot wijziging van de Ziekenfondswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten in verband met herziening van het overeenkomstenstelsel in de sociale ziektekostenverzekering alsmede enkele andere wijzigingen (Wet herziening overeenkomstenstelsel zorg);

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
Artikel I, onderdeel L en onderdeel M, de eerste twee leden van het voorgestelde artikel 11a, van de Wet herziening overeenkomstenstelsel zorg, treedt in werking op

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.