MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 763, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 763, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 763, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 763, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 5 (nota van verbetering)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 6 (verslag)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 7 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 7 (verslag hoorzitting)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 8 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 9 (amendement-Kant)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 10 (amendement-Kant)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 11 (amendement-Kant)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 12 (amendement-Kant)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 13 (amendement-Smits)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 14 (amendement-Heemskerk)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 15 (amendement-Heemskerk)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 15 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 16 (amendement-Heemkerk)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 17 (amendement-Heemskerk)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 18 (amendement-Heemskerk)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 19 (amendement-Heemskerk en Rouvoet)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 20 (amendement-Van der Vlies)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 20 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 21 (amendement-Van der Vlies)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 21 (motie-Smits c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 22 (amendement-Van der Vlies)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 22 (motie-Omtzigt)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 23 (amendement-Van der Vlies en Rouvoet)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 24 (amendement-Tonkens en Kant)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 24 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 25 (amendement-Tonkens c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 25 (verslag wetgevingsoverleg)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 26 (verslag schriftelijk overleg)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 26 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 27 (amendement-Rouvoet c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 27 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 28 (amendement-Smits en Rouvoet)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 28 (verslag algemeen overleg)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 29 (amendement-Kant c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 30 (amendement-Tonkens)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 31 (amendement-Van der Vlies)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 32 (gewijzigd amendement-Van der Vlies en Rouvoet)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 33 (gewijzigd amendement-Heemskerk)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 34 (amendement-Heemskerk)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 35 (amendement-Tonkens c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 36 (amendement-Schippers)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 37 (amendement-Omtzigt en Bakker)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 38 (amendement-Omtzigt en Bakker)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 39 (amendement-Omtzigt)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 40 (amendement-Omtzigt)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 41 (amendement-Omtzigt)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 42 (amendement-Heemskerk)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 43 (subamendement-Kant c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 44 (gewijzigd amendement-Van der Vlies en Smilde)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 45 (amendement-Smilde)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 46 (motie-Tonkens c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 47 (motie-Kant en Tonkens)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 48 (motie-Heemskerk)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 49 (motie-Heemskerk c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 50 (motie Heemskerk)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 51 (motie-Omtzigt en Bakker)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 52 (motie-Omtzigt en Bakker)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 53 (motie-Omtzigt c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 54 (motie-Schippers en Bakker)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 55 (motie-Schippers c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 56 (motie-Schippers c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 57 (nader gewijzigd amendement-Van der Vlies en Rouvoet)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 58 (amendement-Heemskerk c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 59 (amendement-Heemskerk c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 60 (amendement-Heemskerk c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 61 (amendement-Heemskerk c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 62 (subamendement-Kant c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 63 (tweede nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 64 (subamendement-Kant c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 65 (gewijzigd amendement-Smilde en Bakker)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 66 (gewijzigd subamendement-Kant c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 67 (gewijzigd amendement-Schippers c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 68 (tweede nota van verbetering)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 69 (gewijzigde motie-Heemskerk en Schippers)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 70 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 71 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 72 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 73 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 74 (verslag schriftelijk overleg)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 75 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 76 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 77 (motie-Smilde c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 78 (motie-Omtzigt en Schippers)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 79 (motie-Omtzigt)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 80 (motie-Kant)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 81 (motie-Kant)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 82 (motie-Kant)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 83 (motie-Kant)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 84 (motie-Kant)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 85 (motie-Kant)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 86 (motie-Heemskerk c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 87 (motie-Heemskerk en Tonkens)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 88 (motie-Schippers en Smilde)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 89 (motie-Van der Vlies c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 90 (motie-Tonkens c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 91 (motie-Tonkens c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 92 (verslag schriftelijk overleg)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 93 (gewijzigde motie-Kant)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 763, nr. 94 (gewijzigde motie-Heemskerk c.s.)
- Handelingen II 2004-2005, blz. 2291-2322
- Handelingen II 2004-2005, blz. 2323-2332
- Handelingen II 2004-2005, blz. 2336-2365
- Handelingen II 2004-2005, blz. 2501-2505
- Handelingen II 2004-2005, blz. 2506-2507
- Handelingen II 2004-2005, blz. 5061-5070
- Handelingen II 2004-2005, blz. 5132-5134
- Kamerstukken I 2004-2005, 29 763, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2004-2005, 29 763, B (transponeringstabel)
- Kamerstukken I 2004-2005, 29 763, B (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken I 2004-2005, 29 763, C (nota van verbetering)
- Kamerstukken I 2004-2005, 29 763, D (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2004-2005, 29 763, D (motie-Hamel c.s.)
- Kamerstukken I 2004-2005, 29 763, E (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2004-2005, 29 763, E (motie-Swenker c.s.)
- Kamerstukken I 2004-2005, 29 763, F (nader voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2004-2005, 29 763, G (verslag schriftelijk overleg)
- Kamerstukken I 2004-2005, 29 763, H (nadere memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2004-2005, 29 763, I; niet gepubliceerd
- Kamerstukken I 2004-2005, 29 763, J (brief Minister en Staatssecretaris van VWS)
- Kamerstukken I 2004-2005, 29 763, K (herdruk) (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken I 2004-2005, 29 763, L (brief Minister van VWS)
- Handelingen I 2004-2005, blz. 1183-1263
- Handelingen I 2004-2005, blz. 1301-1304

 

 

 

WET van 16 juni 2005, Stb. 2005, 358, houdende regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking (Zorgverzekeringswet). Inwerkingtreding: 1 januari 2006 (Stb. 2005, 649).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat de gehele bevolking onder voor ieder gelijke sociale voorwaarden verzekerd is tegen de gevolgen van behoefte aan geneeskundige zorg;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

HOOFDSTUK  1

Algemene bepaling

 

Art. 1.
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. verzekeraar: een verzekeringsonderneming als bedoeld in de eerste richtlijn schadeverzekering;
b. zorgverzekeraar: een verzekeraar, voor zover deze zorgverzekeringen aanbiedt of uitvoert;
c. verzekeringnemer: een persoon die met een zorgverzekeraar een zorgverzekering heeft gesloten;
d. zorgverzekering: een tussen een zorgverzekeraar en een verzekeringnemer ten behoeve van een verzekeringsplichtige gesloten schadeverzekering, die voldoet aan hetgeen daarover bij of krachtens deze wet is geregeld en waarvan de verzekerde prestaties het bij of krachtens deze wet geregelde niet te boven gaan;
e. verzekeringsplichtige: degene die op grond van artikel 2 verplicht is zich krachtens een zorgverzekering te verzekeren of te laten verzekeren;
f. verzekerde: degene wiens risico van behoefte aan geneeskundige zorg als bedoeld in artikel 10 door een zorgverzekering wordt gedekt;
g. eigen risico: een door de verzekeringnemer met de zorgverzekeraar als onderdeel van de zorgverzekering overeengekomen bedrag aan kosten van zorg of overige diensten als bedoeld bij of krachtens artikel 11 dat de verzekerde voor zijn rekening zal nemen;
h. zorgpolis: de akte waarin de tussen een verzekeringnemer en een zorgverzekeraar gesloten zorgverzekering is vastgelegd;
i. modelovereenkomst: voorbeeld zorgpolis van de zorgverzekering bestaande uit polisbladen, waarop in ieder geval zijn vermeld de premie, de grondslag van de premie, het gekozen eigen risico en de collectiviteitkorting en polisvoorwaarden;
j. sociaal-fiscaal nummer: het nummer, bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel j, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;
k. inhoudingsplichtige: de inhoudingsplichtige in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964 dan wel in de zin van de Wet financiering sociale verzekeringen;
l. instelling:
1º. een instelling in de zin van de Wet toelating zorginstellingen;
2º. een in het buitenland gevestigde rechtspersoon die in het desbetreffende land zorg verleent in het kader van het in dat land bestaande socialezekerheidsstelsel, dan wel zich richt op het verlenen van zorg aan specifieke groepen van publieke functionarissen;
m. Onze Minister: Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
n. College toezicht: het College van toezicht op de zorgverzekeringen, genoemd in artikel 77, eerste lid;
o. College zorgverzekeringen: het College voor zorgverzekeringen, genoemd in artikel 58, eerste lid;
p. Zorgverzekeringsfonds: het fonds, genoemd in artikel 39;
q. eerste richtlijn schadeverzekering: Richtlijn nr. 73/239/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 24 juli 1973 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensverzekeringsbranche en de uitoefening daarvan (PbEG L 228).
r. generieke verevening: bijstelling van het deelbedrag op basis van het verschil per zorgverzekeraar tussen de kosten en het deelbedrag in relatie met de verschillen tussen de kosten en het deelbedrag bij andere zorgverzekeraars, per onderscheiden categorie van prestaties.

 

 

HOOFDSTUK  2

De plicht tot het sluiten van een zorgverzekering

 

§ 2.1.  De verzekeringsplicht

 

Art. 2.
-1. Degene die ingevolge de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de daarop gebaseerde regelgeving van rechtswege verzekerd is, is verplicht zich krachtens een zorgverzekering te verzekeren of te laten verzekeren tegen het in artikel 10 bedoelde risico.
-2. In afwijking van het eerste lid is niet verzekeringsplichtig:
a. de militaire ambtenaar in werkelijke dienst als bedoeld in artikel 1, eerste lid juncto vierde lid, onderdeel a, van de Militaire Ambtenarenwet 1931, alsmede de militair aan wie buitengewoon verlof met behoud van militaire inkomsten is verleend;
b. de natuurlijke persoon die op grond van artikel 5.1,¹ eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen is ontheven van de verplichtingen opgelegd op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.
-3. Degene die het gezag over een minderjarige jonger dan 18 jaar uitoefent, een curator, een bewindvoerder of een mentor als bedoeld in de titels 16, 19 of 20 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek zorgt ervoor dat de minderjarige verzekeringsplichtige, dan wel de onder curatele, bewind of mentorschap gestelde verzekeringsplichtige, krachtens een zorgverzekering verzekerd is.

1. Volgens de redactie dient "artikel 5.1" te worden vervangen door: artikel 64.

 

 

§ 2.2.  De acceptatieplicht

 

Art. 3.
-1. Een zorgverzekeraar is verplicht met of ten behoeve van iedere verzekeringsplichtige die in zijn werkgebied woont, alsmede met of ten behoeve van iedere verzekeringsplichtige die in het buitenland woont, desgevraagd een zorgverzekering te sluiten.
-2. Indien een zorgverzekeraar in een provincie verschillende varianten van de zorgverzekering aanbiedt, kan voor iedere in die provincie wonende verzekeringsplichtige uit alle varianten worden gekozen.
-3. De zorgverzekeraar stelt alle varianten van de zorgverzekering die hij in een provincie aanbiedt, in de vorm van modelovereenkomsten ter beschikking aan personen die overwegen ten behoeve van een in die provincie wonende verzekeringsplichtige een zorgverzekering met die verzekeraar te sluiten, alsmede, indien de zorgverzekeraar varianten toevoegt of wijzigt, aan de verzekeringnemers die ten behoeve van een in die provincie wonende verzekeringsplichtige een zorgverzekering met hem hebben gesloten.
-4. In afwijking van het eerste lid is een zorgverzekeraar niet verplicht een zorgverzekering te sluiten met of ten behoeve van een verzekeringsplichtige wiens eerdere zorgverzekering hij of de verzekeringnemer binnen een periode van vijf jaar gelegen onmiddellijk voorafgaande aan het verzoek tot het sluiten van de verzekering heeft opgezegd of ontbonden wegens:
a. opzettelijke misleiding door de verzekeringnemer of de verzekerde; of
b. het niet betalen van de premie, bedoeld in artikel 17, vijfde lid.
-5. In afwijking van het tweede lid kan ten behoeve van een in het buitenland wonende verzekeringsplichtige worden gekozen tussen alle varianten van de zorgverzekering die een zorgverzekeraar in Nederland aanbiedt.
-6. In afwijking van het derde lid worden degene die ten behoeve van een in het buitenland wonende verzekeringsplichtige een zorgverzekering wenst te sluiten alle modelovereenkomsten die de zorgverzekeraar in Nederland hanteert ter beschikking gesteld en worden, indien eenmaal een zorgverzekering is gesloten, de verzekeringnemer alle toegevoegde of gewijzigde varianten die die zorgverzekeraar aanbiedt ter beschikking gesteld.

 

Art. 4.
-1. Degene die een zorgverzekering wenst te sluiten, vermeldt bij het verzoek daartoe het sociaal-fiscaal nummer van de te verzekeren persoon.
-2. De zorgverzekeraar stelt, voor zover dat redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van de zorgverzekering en van deze wet, de identiteit van de te verzekeren persoon vast.
-3. De in het tweede lid bedoelde vaststelling geschiedt aan de hand van documenten als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht, die de verzekeringnemer of de te verzekeren persoon hem desgevraagd ter inzage geeft.
-4. De zorgverzekeraar neemt aard en nummer van de in het derde lid bedoelde documenten in zijn administratie op.
-5. De zorgverzekeraar verlangt van de vreemdeling, bedoeld in de Vreemdelingenwet 2000, voor wie hem wordt verzocht een zorgverzekering te sluiten, een kopie van het document of de schriftelijke verklaring, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van die wet, dat wordt aangemerkt als een bescheid als bedoeld in artikel 4:3, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

 

 

§ 2.3.  Begin en einde van de zorgverzekering

 

Art. 5.
-1. De zorgverzekering gaat in op de dag waarop de zorgverzekeraar het verzoek, bedoeld in artikel 3, eerste lid, en, indien het tweede of vijfde lid van dat artikel van toepassing is, de aanduiding van de variant waar de verzekeringnemer voor kiest, heeft

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.