Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  WIJZIGING  WW  TER  UITVOERING  VAN  RICHTLIJN  NR.  2002/74/EG

Versie 15 september 2005

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2004-2005, 30 133.
Handelingen II 2004-2005, blz. 5933-5934
Kamerstukken I 2004-2005, 30 133 (A).
Handelingen I 2004-2005, blz. 1567-1569.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 15 september 2005, Stb. 2005, 472, houdende wijziging van de Werkloosheidswet ter uitvoering van Richtlijn nr. 2002/74/EG. Inwerkingtreding: 30 september 2005.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het noodzakelijk is uitvoering te geven aan Richtlijn nr. 2002/74/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 september 2002 (PbEG L 270) tot wijziging van Richtlijn nr. 80/987/EG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de bescherming van de werknemers bij insolventie van de werkgever;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging Werkloosheidswet  [MvT]
Artikel 62 van de Werkloosheidswet wordt als volgt gewijzigd

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x