BESLUIT van 20 oktober 2005, Stb. 2005, 533, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet dualisering provinciale medebewindsbevoegdheden

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties van 13 oktober 2005, nr. 2005-0000126629, Constitutionele Zaken en Wetgeving;
     Gelet op artikel XXXVI van de Wet dualisering provinciale medebewindsbevoegdheden;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel
De Wet dualisering provinciale medebewindsbevoegdheden treedt in werking op

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.