MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 034, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 034, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 034, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 034, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 034, nr. 5 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 034, nr. 6 (motie-Bussemaker)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 034, nr. 7 (nota van verbetering)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 034, nr. 8 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 034, nr. 9 (verslag)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 034, nr. 10 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 034, nr. 11 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 034, nr. 12 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 034, nr. 13 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 034, nr. 14 (amendement-Huizinga-Heringa)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 034, nr. 15 (amendement-Huizinga-Heringa)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 034, nr. 16 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 034, nr. 17 (brief Minister-President, Minister van AZ)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 034, nr. 18 (verslag wetgevingsoverleg)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 034, nr. 19 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 034, nr. 20 (tweede nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 034, nr. 21 (derde nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 034, nr. 22 (amendement-Bussemaker c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 034, nr. 23 (amendement-Bussemaker c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 034, nr. 24 (amendement-Bussemaker c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 034, nr. 25 (amendement-Vendrik en De Wit)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 034, nr. 26 (amendement-Vendrik c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 034, nr. 27 (amendement-Vendrik c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 034, nr. 28 (amendement-Vendrik c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 034, nr. 29 (amendement-Bussemaker c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 034, nr. 30 (amendement-Bussemaker c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 034, nr. 31 (amendement-Bussemaker c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 034, nr. 32 (amendement-Bussemaker c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 034, nr. 33 (amendement-Bussemaker c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 034, nr. 34 (amendement-De Wit c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 034, nr. 35 (amendement-De Wit en Vendrik)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 034, nr. 36 (amendement-De Wit en Vendrik)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 034, nr. 37 (amendement-De Wit c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 034, nr. 38 (amendement-De Wit c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 034, nr. 39 (gewijzigd amendement-Bussemaker c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 034, nr. 40 (amendement-Bibi de Vries)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 034, nr. 41 (amendement-Bibi de Vries)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 034, nr. 42 (gewijzigd amendement-Bussemaker c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 034, nr. 43 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 034, nr. 44 (amendement-De Wit c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 034, nr. 45 (motie-Verburg c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 034, nr. 46 (motie-De Wit c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 034, nr. 47 (motie-Huizinga-Heringa c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 034, nr. 48 (motie-B.M. de Vries)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 034, nr. 49 (motie-Varela)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 034, nr. 50 (motie-Dittrich c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 034, nr. 51 (motie-Dittrich c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 034, nr. 52 (motie-Vendrik c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 034, nr. 53 (gewijzigde motie-Vendrik c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 034, nr. 62 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 034, nr. 63 (lijst vragen en antwoorden)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 034, nr. 20 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 034, nr. 54 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 034, nr. 55 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 034, nr. 56 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 034, nr. 57 (lijst vragen en antwoorden)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 034, nr. 58 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 034, nr. 59 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 034, nr. 60 (motie-Bussemaker)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 034, nr. 61 (motie-Bussemaker en Bibi de Vries)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 034, nr. 62 (motie-De Wit)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 034, nr. 63 (motie-Verburg)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 034, nr. 64 (motie-Verburg)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 034, nr. 65 (motie-Van Gent)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 034, nr. 66 (gewijzigde motie-Bussemaker c.s.)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 034, nr. 67 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 034, nr. 68 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 034, nr. 69 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 034, nr. 70 (verslag algemeen overleg)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 034, nr. 71 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 034, nr. 72 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 034, nr. 73 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 034, nr. 74 (motie-Bussemaker)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 034, nr. 75 (verslag algemeen overleg)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 034, nr. 75 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 034, nr. 76 (verslag algemeen overleg)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 034, nr. 77 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 034, nr. 78 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 034, nr. 91 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 034, nr. 79 (verslag schriftelijk overleg)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 034, nr. 80 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 034, nr. 81 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 034, nr. 82 (verslag algemeen overleg)
- Handelingen II 2004-2005, blz. 4072-4089
- Handelingen II 2004-2005, blz. 4163
- Handelingen II 2004-2005, blz. 5841-5869
- Handelingen II 2004-2005, blz. 5904-5929
- Handelingen II 2004-2005, blz. 6058-6060
- Handelingen II 2004-2005, blz. 6062-6063
- Handelingen II 2005-2006, blz. 5347-5353
- Handelingen II 2005-2006, blz. 5430-5431
- Handelingen II 2005-2006, blz. 6077-6080
- Handelingen II 2005-2006, blz. 6091
- Kamerstukken I 2004-2005, 30 034, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2005-2006, 30 034, B (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2005-2006, 30 034, C (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2005-2006, 30 034, D (nader voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2005-2006, 30 034, E (nadere memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2005-2006, 30 034, F (eindverslag)
- Kamerstukken I 2005-2006, 30 034, G (motie-Westerveld c.s.)
- Kamerstukken I 2005-2006, 30 034, H (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken I 2005-2006, 30 034, I; niet gepubliceerd
- Kamerstukken I 2005-2006, 30 034, J (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken I 2005-2006, 30 034, K (herdruk) (verslag schriftelijk overleg)
- Kamerstukken I 2009-2010, 30 034, L (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken I 2009-2010, 30 034, M (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken I 2009-2010, 30 034, N (verslag schriftelijk overleg)
- Kamerstukken I 2010-2011, 30 034, O (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken I 2010-2011, 30 034, P (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken I 2010-2011, 30 034, Q (verslag schriftelijk overleg)
- Handelingen I 2005-2006, blz. 154-176
- Handelingen I 2005-2006, blz. 187-211
- Handelingen I 2005-2006, blz. 226-227

 

 

 

WET van 10 november 2005, Stb. 2005, 572, houdende bevordering van het naar arbeidsvermogen verrichten van werk of van werkhervatting van verzekerden die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn en tot het treffen van een regeling van inkomen voor deze personen alsmede voor verzekerden die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Inwerkingtreding: 29 december 2005 (Stb. 2005, 619).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om werknemers die gedeeltelijk arbeidsgeschikt worden deel te laten blijven nemen aan het arbeidsproces alsmede om een inkomensverzekering te regelen voor deze werknemers en voor werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn geworden en in verband daarmee een nieuwe wet vast te stellen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

HOOFDSTUK  1

Definities en algemene bepalingen

 

§ 1.1.  Diverse algemene begrippen

 

Art. 1. Algemene begrippen (1.1.1)
Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
- arbeidsongeschiktheidsuitkering: de arbeidsongeschiktheidsuitkering, bedoeld in hoofdstuk 6;
- arbodienst: een dienst als bedoeld in de Arbeidsomstandighedenwet 1998;
- eigenrisicodrager: de werkgever aan wie op grond van artikel 40, aanhef en eerste lid, onderdeel b of c,¹ van de Wet financiering sociale verzekeringen toestemming is verleend om zelf het risico te dragen van betaling van het daarvoor in aanmerking komende deel van de arbeidsongeschiktheidsuitkering of de WGA-uitkering;
- justitiële inrichting: een penitentiaire inrichting, een inrichting voor verpleging van terbeschikkinggestelden of een inrichting als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen;
- lichaam: publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon, maat- en vennootschap, samenwerkingsvorm zonder rechtspersoonlijkheid die maatschappelijk kan worden gelijkgesteld met een vereniging, onderneming van publiekrechtelijke rechtspersonen en doelvermogens;
- maatmaninkomen: hetgeen gezonde personen met soortgelijke opleiding en ervaring, ter plaatse waar hij arbeid verricht of het laatst heeft verricht, of in de omgeving daarvan, met arbeid gewoonlijk verdienen;
- onbetaald verlof: een tussen werkgever en werknemer voor een gedeelte of het geheel van de arbeidstijd overeengekomen verlof waarin de werknemer geen arbeid jegens de werkgever verricht;
- Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
- reïntegratie: herstel, behoud en bevordering van de mogelijkheden tot het verrichten van arbeid en bevordering van inschakeling in de arbeid;
- reïntegratiebedrijf: een natuurlijk persoon dan wel rechtspersoon die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf de mogelijkheden tot het verrichten van arbeid herstelt, behoudt of bevordert en de inschakeling van personen in de arbeid bevordert;
- reïntegratieplan: het plan, bedoeld in artikel 39, derde lid;
- reïntegratievisie: de reïntegratievisie, bedoeld in artikel 39, eerste lid;
- sociaal-fiscaal nummer: het nummer, bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel j, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;
- UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
- vreemdeling: de persoon, bedoeld in de Vreemdelingenwet 2000;
- wachttijd: de wachttijd, bedoeld in artikel 23;
- WGA-uitkering: de werkhervattingsuitkering gedeeltelijk arbeidsgeschikten, bedoeld in hoofdstuk 7;
- zelfstandige: de persoon jonger dan 65 jaar:
1º. die in Nederland woont en die belastbare winst uit onderneming als bedoeld in paragraaf 3.2.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001 vermeerderd met de ondernemersaftrek, bedoeld in paragraaf 3.2.4 van die wet, geniet, tenzij hij de onderneming niet voor eigen rekening feitelijk drijft;
2º. die niet in Nederland woont en die belastbare winst uit Nederlandse onderneming als bedoeld in afdeling 7.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001 vermeerderd met de ondernemersaftrek, bedoeld in paragraaf 3.2.4 van die wet, geniet, tenzij hij de onderneming niet voor eigen rekening feitelijk drijft; of
3º. die directeur-grootaandeelhouder is en het werk tot stand brengt uitsluitend voor rekening en risico van de onderneming van de rechtspersoon waarvan hij directeur-grootaandeelhouder is.

1. Volgens de redactie dient "artikel 40, aanhef en eerste lid, onderdeel b of c" te worden vervangen door: artikel 40, eerste lid, aanhef en onder b of c.

 

Art. 2. Gelijkstelling niet-gehuwden met gehuwden (1.1.2)
-1. Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt gelijkgesteld met:
a. echtgenoot: geregistreerde partner;
b. gehuwd: als partner geregistreerd.
-2. Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt:
a. als gehuwd of als echtgenoot mede aangemerkt de ongehuwde meerderjarige die met een andere ongehuwde meerderjarige een gezamenlijke huishouding voert, tenzij het betreft een bloedverwant in de eerste graad;
b. als ongehuwd mede aangemerkt de persoon die duurzaam gescheiden leeft van de persoon met wie hij gehuwd is.
-3. Van een gezamenlijke huishouding is sprake indien twee personen hun hoofdverblijf in dezelfde woning hebben en zij blijk geven zorg te dragen voor elkaar door middel van het leveren van een bijdrage in de kosten van de huishouding dan wel anderszins.
-4. Een gezamenlijke huishouding wordt in ieder geval aanwezig geacht indien de betrokkenen hun hoofdverblijf hebben in dezelfde woning en:
a. zij met elkaar gehuwd zijn geweest of eerder voor de toepassing van deze wet daarmee gelijk zijn gesteld;
b. uit hun relatie een kind is geboren of erkenning heeft plaatsgevonden van een kind van de één door de ander;
c. zij zich wederzijds verplicht hebben tot een bijdrage aan de huishouding krachtens een geldend samenlevingscontract; of
d. zij op grond van een registratie worden aangemerkt als een gezamenlijke huishouding die naar aard en strekking overeenkomt met de gezamenlijke huishouding, bedoeld in het derde lid.
-5. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot hetgeen wordt verstaan onder het blijk geven zorg te dragen voor een ander als bedoeld in het derde lid.
-6. Bij algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld welke registraties, en gedurende welk tijdvak, in aanmerking worden genomen voor de toepassing van het vierde lid, onderdeel d.

 

Art. 3. Woon- en vestigingsplaats (1.1.3)
-1. Waar iemand woont en waar een lichaam gevestigd is, wordt naar de omstandigheden beoordeeld.
-2. Voor de toepassing van het eerste lid worden schepen die binnen Nederland hun thuishaven hebben als deel van Nederland beschouwd.

 

 

§ 1.2.  Begrip volledig en duurzaam arbeidsongeschikt en gedeeltelijk arbeidsgeschikt

 

Art. 4. Definitie volledig en duurzaam arbeidsongeschikt (1.2.1)
-1. Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is hij die als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling duurzaam slechts in staat is om met arbeid ten hoogste 20% te verdienen van het maatmaninkomen per uur.
-2. In het eerste lid wordt onder duurzaam verstaan een medisch en arbeidskundig stabiele of verslechterende situatie.

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.