Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  WIJZIGING  AO-WETTEN  IN  VERBAND  MET  VERLAGING  LEEFTIJDSGRENS  VOOR  EENMALIGE  HERBEOORDELINGEN

Versie 1 december 2005

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2004-2005, 2005-2006, 30 198.
Handelingen II 2005-2006, blz. 1233-1233.
Kamerstukken I 2005-2006, 30 198 (A).
Handelingen I 2005-2006, blz. 352-353.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 1 december 2005, Stb. 2005, 624, houdende wijziging van de arbeidsongeschiktheidswetten in verband met verlaging van de leeftijdsgrens voor de eenmalige herbeoordelingen. Inwerkingtreding: 14 december 2005.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de leeftijdsgrens voor de eenmalige herbeoordelingen op grond van de arbeidsongeschiktheidswetten te verlagen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering  [MvT]
In artikel 34, vierde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt "personen die na 1 juli 1949 zijn geboren" vervangen door: personen die na 1 juli 1954 zijn geboren.

 

Art. II. Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen  [MvT]
In artikel 35, vijfde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen wordt "personen die na 1 juli 1949 zijn geboren" vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x