BESLUIT van 9 december 2005, Stb. 2005, 649, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet toelating zorginstellingen, de Zorgverzekeringswet, de Wet op de zorgtoeslag en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 november 2005, kenmerk Z/VV-2634852;
     Gelet op artikel 67 van de Wet toelating zorginstellingen, artikel 127 van de Zorgverzekeringswet, artikel 7 van de Wet op de zorgtoeslag en artikel 5.2 van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1.
De Wet toelating zorginstellingen treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.