BESLUIT van 13 december 2005, Stb. 2005, 659, tot vaststelling van het tijdstip van het intrekken van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 december 2005, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/A&L/05/101670;
     Gelet op artikel 2.10 van de Wet invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten wordt met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.