BESLUIT van 15 december 2005, Stb. 2005, 677, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet financiële dienstverlening en het Besluit financiële dienstverlening

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 13 december 2005, Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten, FM 2005-0343M;
     Gelet op artikel 118 van de Wet financiële dienstverlening en artikel 83 van het Besluit financiële dienstverlening;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet financiële dienstverlening en het Besluit financiële dienstverlening treden in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.