BESLUIT van 22 december 2005, Stb. 2005, 709, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet sociale verzekeringen 2006

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 december 2005, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/A&L/05/103475;
     Gelet op artikel XLVII van de Verzamelwet sociale verzekeringen 2006;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
-1. De artikelen van de Verzamelwet sociale verzekeringen 2006 treden in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.