BESLUIT van 22 december 2005, Stb. 2005, 711, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 december 2005, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/A&L/05/101669;
     Gelet op artikel XXII van de Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
-1. De artikelen van de Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen treden in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.