BESLUIT van 15 december 2005, Stb. 2005, 716, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 1 december 2005 tot wijziging van de Wet werk en bijstand en enige andere wetten in verband met het vervallen van de uitbestedingsverplichting voor reïntegratie voor gemeenten (Stb. 2005, 625)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 december 2005, nr. AM/BR/05/100807;
     Gelet op artikel VI van de Wet van 1 december 2005 tot wijziging van de Wet werk en bijstand en enige andere wetten in verband met het vervallen van de uitbestedingsverplichting voor reïntegratie voor gemeenten (Stb. 2005, 625);

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet van 1 december 2005 tot wijziging van de Wet werk en bijstand en enige andere wetten in verband met het vervallen van de uitbestedingsverplichting voor reïntegratie voor gemeenten (Stb. 2005, 625) treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.