Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  WIJZIGING  ENIGE  SV-WETTEN  IN  VERBAND  MET  BEňINDIGING  VERZEKERINGSPLICHT  IN  BUITENLAND  WONENDE  UITKERINGSGERECHTIGDEN

Versie 22 december 2005

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2004-2005, 2005-2006, 30 223.
Handelingen II 2005-2006, blz. 1233-1233.
Kamerstukken I 2005-2006, 30 223 (A, B. C).
Handelingen I 2005-2006, blz. 553-554.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 22 december 2005, Stb. 2005, 718, houdende wijziging van enige socialeverzekeringswetten in verband met de beŽindiging van de verzekeringsplicht van in het buitenland wonende uitkeringsgerechtigden. Inwerkingtreding: 1 januari 2006 (Stb. 2005, 719).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om in alle gevallen de verzekeringsplicht voor de sociale verzekeringen van in het buitenland wonende uitkeringsgerechtigden te laten vervallen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging van de Ziektewet  [MvT]
Artikel 8a van de Ziektewet wordt als volgt gewijzigd:
1. Voor de tekst wordt de aanduiding "-1." geplaatst.
2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
-2. Het eerste lid is niet van toepassing op diegene die niet in Nederland woont.

 

Art. II. Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering  [MvT]
Artikel 7b van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt als volgt gewijzigd:
1. Voor de tekst wordt de aanduiding "-1." geplaatst.
2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x