BESLUIT van 15 december 2005, Stb. 2005, 723, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet verplichte beroepspensioenregeling

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 9 december 2005, nr. AV/PB/2005/101790;
     Gelet op artikel 118 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De artikelen van de Wet verplichte beroepspensioenregeling treden, met uitzondering van artikel 116, achttiende lid, van die wet, in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.