BESLUIT van 23 januari 2006, Stb. 2006, 38, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Interimwet stad-en-milieubenadering

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 20 januari 2006, nr. DJZ2006227596, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
     Gelet op artikel 25, eerste lid, van de Interimwet stad-en-milieubenadering;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Interimwet stad-en-milieubenadering treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.