Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  WIJZIGING  ONDER  MEER  WW  IN  VERBAND  MET  AANSCHERPING  WEKENEIS

Versie 30 maart 2006

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 29 738.
Handelingen II 2004-2005, blz. 3480-3489; 3490-3497; 2005-2006, blz. 2848-2872, 2891-2910, 2911-2928, 3050-3051, 3052-3053.
Kamerstukken I 2005-2006, 29 738 (A, B, C, D).
Handelingen I 2005-2006, blz. 1103-1109.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 30 maart 2006, Stb. 2006, 167, tot wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met aanscherping van de wekeneis. Inwerkingtreding: 1 april 2006 (Stb. 2006, 168).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de instroom in de Werkloosheidswet te beperken door de toetredingsvoorwaarden voor het recht op uitkering aan te scherpen;
     Zo is het dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging van de Werkloosheidswet  [MvT]
De Werkloosheidswet wordt als volgt gewijzigd:
A.
[MvT]
Artikel 17, onderdeel a, komt te luiden:
a. in 36 weken onmiddellijk voorafgaande aan de eerste dag van werkloosheid in ten minste 26 weken als werknemer arbeid heeft verricht;.
B.
[MvT + bis]
Artikel 17a wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt "39" vervangen door: 36.
2. Het derde lid komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x