BESLUIT van 28 juni 2006, Stb. 2006, 304, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet wijziging WW-stelsel

 

     Wij BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 juni 2006, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/WV/06/53136;
     Gelet op artikel XIII van de Wet wijziging WW-stelsel;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
-1. De artikelen van de Wet wijziging WW-stelsel treden in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.