MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 131, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 131, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 131, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 131, nr. 4 (oorspronkelijke tekst VvW en MvT)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 131, nr. 5 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 131, nr. 6 (amendement-Van Miltenburg)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 131, nr. 7 (amendement-Verbeet)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 131, nr. 8 (amendement-Verbeet)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 131, nr. 9 (gewijzigd amendement-Van Miltenburg en Verbeet)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 131, nr. 10 (amendement-Verbeet en Van Miltenburg)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 131, nr. 11 (amendement-Verbeet)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 131, nr. 12 (amendement-Verbeet)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 131, nr. 13 (amendement-Verbeet)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 131, nr. 14 (amendement-Verbeet)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 131, nr. 15 (amendement-Azough)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 131, nr. 16 (amendement-Kant)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 131, nr. 17 (amendement-Kant)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 131, nr. 18 (amendement-Van der Vlies)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 131, nr. 19 (amendement-Kant)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 131, nr. 20 (amendement-Kant)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 131, nr. 21 (amendement-Kant)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 131, nr. 22 (amendement-Kant)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 131, nr. 23 (amendement-Kant)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 131, nr. 24 (amendement-Kant)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 131, nr. 25 (amendement-Kant)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 131, nr. 26 (amendement-Kant)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 131, nr. 27 (verslag)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 28 (brief Staatssecretaris van VWS)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 29 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 30 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 31 (tweede nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 32 (nader verslag)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 33 (brief Staatssecretaris van VWS)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 34 (brief Staatssecretaris van VWS)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 35 (nota n.a.v. het nader verslag)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 36 (derde nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 37 (amendement-Azough)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 38 (amendement-Kant)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 39 (amendement-Kant)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 40 (amendement-Kant)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 41 (amendement-Verbeet)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 42 (amendement-Van der Vlies)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 43 (amendement-Kant)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 44 (amendement-Kant)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 45 (amendement-Van der Vlies)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 46 (amendement-Van der Vlies)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 47 (amendement-Rouvoet en Verbeet)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 48 (amendement-Van Miltenburg c.s.)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 49 (amendement-Mosterd c.s.)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 50 (amendement-Van Milltenburg c.s.)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 51 (amendement-Kant)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 52 (amendement-Kant)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 53 (amendement-Van Miltenburg c.s.)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 54 (amendement-Mosterd c.s.)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 55 (gewijzigd amendement-Verbeet c.s.)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 56 (amendement-Verbeet c.s.)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 57 (amendement-Verbeet en Bakker)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 58 (gewijzigd amendement-Van Miltenburg c.s.)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 59 (amendement-Van der Vlies c.s.)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 60 (amendement-Rouvoet c.s.)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 61 (amendement-Verbeet c.s.)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 62 (amendement-Verbeet c.s.)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 63 (amendement-Verbeet c.s.)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 64 (amendement-Kant c.s.)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 65 (amendement-Van Miltenburg c.s.)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 66 (amendement-Kraneveldt c.s.)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 67 (brief Staatssecretaris van VWS)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 68 (subamendement-Azough c.s.)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 69 (gewijzigd amendement-Verbeet c.s.)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 70 (amendement-Verbeet c.s.)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 71 (gewijzigd amendement-Verbeet en Bakker)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 72 (gewijzigd amendement-Van Miltenburg c.s.)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 73 (gewijzigd amendement-Verbeet)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 74 (amendement-Azough)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 75 (motie-Mosterd c.s.)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 76 (motie-Mosterd en Bakker)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 77 (motie-Van der Vlies)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 78 (motie-Kant c.s.)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 79 (motie-Kant c.s.)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 80 (motie-Verbeet c.s.)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 81 (motie-Verbeet en Bakker)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 82 (motie-Verbeet c.s.)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 83 (gewijzigd amendement-Verbeet c.s.)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 84 (motie-Rouvoet)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 85 (motie-Rouvoet c.s.)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 86 (motie-Rouvoet c.s.)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 87 (motie-Rouvoet en Verbeet)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 88 (motie-Azough en Kraneveldt)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 89 (motie-Azough c.s.)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 90 (motie-Azough c.s.)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 91 (motie-Kraneveldt c.s.)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 92 (motie-Kraneveldt en Azough)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 93 (motie-Kraneveldt c.s.)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 94 (gewijzigde motie-Kraneveldt c.s.)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 95 (motie-Van Miltenburg c.s.)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 96 (motie-Van Miltenburg en Bakker)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 97 (brief Staatssecretaris van VWS)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 98 (verslag wetgevingsoverleg)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 99 (vierde nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 100 (nader gewijzigd amendement-Van Miltenburg c.s.)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 101 (gewijzigde motie-Van der Vlies en Kraneveldt)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 102 (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 103 (brief Staatssecretaris van VWS)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 104 (wijzigingen voorgesteld door regering)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 105 (brief Staatssecretaris van VWS)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 106 (brief Staatssecretaris van VWS)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 107 (brief Staatssecretaris van VWS)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 108 (verslag algemeen overleg)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 109 (brief Staatssecretaris van VWS)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 131, nr. 60 (brief Staatssecretaris van VWS)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 131, nr. 110 (brief Staatssecretaris van VWS)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 131, nr. 111 (brief Staatssecretaris van VWS)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 131, nr. 112 (motie-Kant en Azough)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 131, nr. 113 (motie-Kant c.s.)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 131, nr. 114 (motie-Kant en Azough)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 131, nr. 115 (motie-Kant)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 131, nr. 116 (motie-Kant en Azough)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 131, nr. 117 (motie-Kant en Azough)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 131, nr. 118 (motie-Mosterd c.s.)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 131, nr. 119 (motie-Verbeet c.s.)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 131, nr. 120 (motie-Van Miltenburg c.s.)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 131, nr. 121 (motie-Azough c.s.)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 131, nr. 122 (brief Staatssecretaris van VWS)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 131, nr. 123 (verslag algemeen overleg)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 131, nr. 124 (verslag algemeen overleg)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 131, nr. 125 (brief Staatssecretaris van VWS)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 131, nr. 126 (brief Staatssecretaris van VWS)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 131, nr. 127 (brief Staatssecretaris van VWS)
- Handelingen II 2005-2006, blz. 2768-2801
- Handelingen II 2005-2006, blz. 2993-3013
- Handelingen II 2005-2006, blz. 3053-3056
- Handelingen II 2005-2006, blz. 3056-3058
- Handelingen II 2005-2006, blz. 3243-3244
- Handelingen II 2006-2007, blz. 1408-1412
- Handelingen II 2006-2007, blz. 1473-1474
- Handelingen II 2008-2009, blz. 3559-3560
- Kamerstukken I 2005-2006, 30 131, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2005-2006, 30 131, B (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2005-2006, 30 131, C (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2005-2006, 30 131, D (nader voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2005-2006, 30 131, E (nadere memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2005-2006, 30 131, F (eindverslag)
- Kamerstukken I 2006-2007, 30 131, G (verslag schriftelijk overleg)
- Kamerstukken I 2006-2007, 30 131, H (verslag schriftelijk overleg)
- Kamerstukken I 2006-2007, 30 131, I (verslag mondeling overleg)
- Kamerstukken I 2006-2007, 30 131, J (brief Staatssecretaris van VWS)
- Kamerstukken I 2006-2007, 30 131, K (brief Staatsecretaris van VWS)
- Kamerstukken I 2007-2008, 30 131, L (brief Staatssecretaris van VWS)
- Handelingen I 2005-2006, blz. 1550-1573
- Handelingen I 2005-2006, blz. 1589-1615
- Handelingen I 2005-2006, blz. 1635-1654

 

 

 

WET van 29 juni 2006, Stb. 2006, 351, houdende nieuwe regels betreffende maatschappelijke ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning). Inwerkingtreding: 1 januari 2007.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe regels te stellen betreffende maatschappelijke ondersteuning en daarbij de rol van de gemeente te versterken;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

§ 1.  Algemene bepalingen

 

Art. 1.
-1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
b. mantelzorg: langdurige zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende door personen uit diens directe omgeving, waarbij zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie en de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar overstijgt;
c. maatschappelijke opvang: het tijdelijk bieden van onderdak, begeleiding, informatie en advies aan personen die, door één of meer problemen, al dan niet gedwongen de thuissituatie hebben verlaten en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving;
d. vrouwenopvang: het tijdelijk bieden van onderdak en begeleiding aan vrouwen die, al dan niet gedwongen, de thuissituatie hebben verlaten in verband met problemen van relationele aard of geweld;
e. openbare geestelijke gezondheidszorg: het signaleren en bestrijden van risicofactoren op het gebied van de openbare geestelijke gezondheidszorg, het bereiken en begeleiden van kwetsbare personen en risicogroepen, het functioneren als meldpunt voor signalen van crisis of dreiging van crisis bij kwetsbare personen en risicogroepen en het tot stand brengen van afspraken tussen betrokken organisaties over de uitvoering van de openbare geestelijke gezondheidszorg;
f. verslavingsbeleid: maatschappelijke zorg gericht op verslaafden, alle individuele geneeskundige verslavingszorg daaronder niet begrepen, en preventie van verslavingsproblemen, met inbegrip van activiteiten in het kader van de bestrijding van overlast door verslaving;
g. maatschappelijke ondersteuning:
1º. het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten;
2º. op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden;
3º. het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning;
4º. het ondersteunen van mantelzorgers, daar onder begrepen steun bij het vinden van adequate oplossingen indien zij hun taken tijdelijk niet kunnen waarnemen, alsmede het ondersteunen van vrijwilligers;
5º. het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem;
6º. het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behouden en het bevorderen van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijke verkeer;
7º. het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang en het voeren van beleid ter bestrijding van geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer is gepleegd;
8º. het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden van psychosociale hulp bij rampen;
9º. het bevorderen van verslavingsbeleid;
h. huishoudelijke verzorging: het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van het verzorgen van het huishouden van een persoon dan wel van de leefeenheid waartoe een persoon behoort;
i. steunfunctiewerk: activiteiten die het uitvoeren of voorbereiden daarvan ondersteunen van het door de gemeente te voeren beleid betreffende maatschappelijke ondersteuning.
-2. Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt gelijkgesteld met:
a. echtgenoot: geregistreerde partner;
b. gehuwd: als partner geregistreerd.
-3. Voor de toepassing van deze wet en van de tot haar uitvoering genomen besluiten wordt:
a. als gehuwd of als echtgenoot mede aangemerkt de ongehuwde meerderjarige die met een andere ongehuwde meerderjarige een gezamenlijke huishouding voert, tenzij het betreft een bloedverwant in de eerste graad;
b. als ongehuwd mede aangemerkt degene die duurzaam gescheiden leeft van de persoon met wie hij gehuwd is.
-4. Van een gezamenlijke huishouding is sprake indien twee personen hun hoofdverblijf in dezelfde woning hebben en zij blijk geven zorg te dragen voor elkaar door middel van het leveren van een bijdrage in de kosten van de huishouding dan wel anderszins.
-5. Een gezamenlijke huishouding wordt in ieder geval aanwezig geacht indien de betrokkenen hun hoofdverblijf hebben in dezelfde woning en:
a. zij met elkaar gehuwd zijn geweest of eerder voor de toepassing van deze wet daarmee gelijk zijn gesteld;
b. uit hun relatie een kind is geboren of erkenning heeft plaatsgevonden van een kind van de één door de ander;
c. zij zich wederzijds verplicht hebben tot een bijdrage aan de huishouding krachtens een geldend samenlevingscontract; of
d. zij op grond van een registratie worden aangemerkt als een gezamenlijke huishouding die naar aard en strekking overeenkomt met de gezamenlijke huishouding, bedoeld in het vierde lid.
-6. Bij algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld welke registraties, en gedurende welk tijdvak, in aanmerking worden genomen voor de toepassing van het vijfde lid, onderdeel d.
-7. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld ten aanzien van hetgeen wordt verstaan onder het blijk geven zorg te dragen voor een ander, zoals bedoeld in het vierde lid.

 

Art. 2.
Er bestaat geen aanspraak op maatschappelijke ondersteuning voor zover met betrekking tot de problematiek die in het gegeven geval aanleiding geeft voor de noodzaak tot ondersteuning een voorziening op grond van een andere wettelijke bepaling bestaat.

 

 

§ 2.  Gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders

 

Art. 3.
-1. De gemeenteraad stelt één of meer plannen vast die richting geven aan de door de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders te nemen beslissingen betreffende maatschappelijke ondersteuning.
-2. De gemeenteraad stelt het plan telkens voor een periode van ten hoogste vier jaren vast. Het plan kan tussentijds gewijzigd worden.
-3. Het plan bevat de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren beleid betreffende maatschappelijke ondersteuning.
-4. In het plan wordt in ieder geval aangegeven:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.