BESLUIT van 17 augustus 2006, Stb. 2006, 387, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 5 juli 2006 tot wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met openstellen van het recht op een langdurigheidstoeslag in de situatie waarin enige inkomsten zijn ontvangen

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 augustus 2006, nr. W&B/URP/06/66862;
     Gelet op artikel II van de Wet van 5 juli 2006 tot wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met openstellen van het recht op een langdurigheidstoeslag in de situatie waarin enige inkomsten zijn ontvangen;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet van 5 juli 2006 tot wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met openstellen van het recht op een langdurigheidstoeslag in de situatie waarin enige inkomsten zijn ontvangen treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.