BESLUIT van 25 augustus 2006, Stb. 2006, 456, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 7 juli 2006 tot wijziging van de Wet werk en bijstand, van de Wet studiefinanciering 2000, van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de totstandkoming van Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, alsmede de goedkeuring van een daarmee samenhangend voorbehoud bij het Europees verdrag betreffende sociale en medische bijstand (Stb. 2006, 373)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 augustus 2006, nr. W&B/URP/06/70025;
     Gelet op artikel VI van de Wet van 7 juli 2006 tot wijziging van de Wet werk en bijstand, van de Wet studiefinanciering 2000, van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de totstandkoming van Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, alsmede de goedkeuring van een daarmee samenhangend voorbehoud bij het Europees verdrag betreffende sociale en medische bijstand (Stb. 2006, 373);

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet van 7 juli 2006 tot wijziging van de Wet werk en bijstand, van de Wet studiefinanciering 2000, van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de totstandkoming van Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, alsmede de goedkeuring van een daarmee samenhangend voorbehoud bij het Europees verdrag betreffende sociale en medische bijstand (Stb. 2006, 373), treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.