BESLUIT van 31 oktober 2006, Stb. 2006, 571, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet toezicht financiële verslaggeving en van het Besluit toezicht financiële verslaggeving

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 25 oktober 2006, FM 2006-02501 M;
     Gelet op artikel 31 van de Wet toezicht financiële verslaggeving en artikel 10 van het Besluit toezicht financiële verslaggeving;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet toezicht financiële verslaggeving en het Besluit toezicht financiële verslaggeving treden in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.