BESLUIT van 13 december 2006, Stb. 2006, 677, houdende het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet inrichting landelijk gebied en van het Besluit van 30 november 2006, houdende wijziging van het Besluit herverkaveling reconstructie concentratiegebieden (nieuwe grondslag Wet inrichting landelijk gebied)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 11 december 2006, nr. TRCJZ/2006/3896, Directie Juridische Zaken;
     Gelet op artikel 113 van de Wet inrichting landelijk gebied en artikel II van het Besluit van 30 november 2006, houdende wijziging van het Besluit herverkaveling reconstructie concentratiegebieden (nieuwe grondslag Wet inrichting landelijk gebied);

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
Op

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.