BESLUIT van 11 december 2006, Stb. 2006, 701, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Reparatiewet VWS 2006

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 4 december 2006, kenmerk DWJZ/SWW-2735754;
     Gelet op artikel XXX, eerste lid, van de Reparatiewet VWS 2006;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Reparatiewet VWS 2006 treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.