BESLUIT van 15 december 2006, Stb. 2006, 704, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet sociale verzekeringen 2007

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 december 2006, nr. SV/WV/06/100539;
     Gelet op artikel XIX van de Verzamelwet sociale verzekeringen 2007;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
-1. De artikelen van de Verzamelwet sociale verzekeringen 2007 treden in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.