BESLUIT van 18 december 2006, Stb. 2006, 707, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen van de Pensioenwet en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 december 2006, nr. AV/VP/06/101117C;
     Gelet op artikel 222 van de Pensioenwet en artikel 97 van de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1.
-1. De artikelen van de Pensioenwet treden in werking op

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.