BESLUIT van 23 augustus 2007, Stb. 2007, 305, tot vaststelling van het tijdstip ter vervanging van enige bepalingen uit de Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen alsmede de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 augustus 2007 nr. SV/R&S/07/26337;
     Gelet op de artikelen 44, onderdeel B, 47, onderdeel B, 49, onderdeel B, 51, onderdeel B, 53, onderdeel B, 62, onderdeel B, 66, onderdeel B, 68, onderdeel B, en 70, onderdeel B, van de Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en artikel 131, eerste en tweede lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
-1. Het in artikel 44, onderdeel B, van de Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen bedoelde tijdstip, betreffende de vervanging van artikel 27, tiende lid, van de Werkloosheidswet, wordt vastgesteld op

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.