BESLUIT van 14 december 2007, Stb. 2007, 552, houdende inwerkingtreding van de Wet van 29 november 2007 tot wijziging van een aantal wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2008) (Stb. 2007, 551)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 december 2007, Directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden, nr. WBJA/W1/2007/37834;
     Gelet op artikel XXV van de Wet van 29 november 2007 tot wijziging van een aantal wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2008) (Stb. 2007, 551);

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet van 29 november 2007 tot wijziging van een aantal wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2008) (Stb. 2007, 551) treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.