BESLUIT van 17 december 2007, Stb. 2007, 581, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet modernisering waterschapsbestel en het Waterschapsbesluit

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 12 december 2007, nr. HDJZ/WAT/2007-1618, Hoofddirectie Juridische Zaken;
     Gelet op artikel XIV van de Wet modernisering waterschapsbestel en artikel 7.7 van het Waterschapsbesluit;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet modernisering waterschapsbestel, met uitzondering van het in artikel I, onderdeel D, opgenomen artikel 19, en het Waterschapsbesluit, met uitzondering van hoofdstuk 2, paragraaf 3, treden in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.