BESLUIT van 25 februari 2008, Stb. 2008, 66, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een aantal artikelen van de Verzamelwet vereenvoudiging vergunningen en van het Besluit van 25 februari 2008, houdende wijziging van het Frequentiebesluit ten aanzien van vergunningvrij frequentiegebruik

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 21 februari 2008, nr. WJZ 8019119;
     Gelet op artikel IX van de Verzamelwet vereenvoudiging vergunningen;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1.
De artikelen I, V, VI, VII en VIII van de Verzamelwet vereenvoudiging vergunningen treden in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.