BESLUIT van 26 mei 2008, Stb. 2008, 191, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 10 april 2008, houdende wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met aanpassing van de groep met recht op bijstand bij langer verblijf buiten Nederland

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 mei 2008, nr. W&B/URP/08/11378;
     Gelet op artikel II van de Wet van 10 april 2008, houdende wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met aanpassing van de groep met recht op bijstand bij langer verblijf buiten Nederland (Stb. 2008, 132);

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet van 10 april 2008, houdende wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met aanpassing van de groep met recht op bijstand bij langer verblijf buiten Nederland (Stb. 2008, 132) treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.