BESLUIT van 18 juni 2008, Stb. 2008, 242, houdende inwerkingtreding van onderdelen van de Handelsregisterwet 2007 en het Handelsregisterbesluit 2008

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 13 juni 2008, nr. WJZ 8066662;
     Gelet op de artikelen 64 van de Handelsregisterwet 2007 en 54 van het Handelsregisterbesluit 2008;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1.
De Handelsregisterwet 2007 treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.