BESLUIT van 3 juli 2008, Stb. 2008, 274, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet afschaffing procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Justitie van 27 juni 2008, directie Wetgeving, nr. 5551630/08/6;
     Gelet op artikel LX van de Wet afschaffing procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet afschaffing procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.