BESLUIT van 10 november 2008, Stb. 2008, 482, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet publieke gezondheid en het Besluit publieke gezondheid

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 4 november 2008, kenmerk DWJZ/SWW-2890486;
     Gelet op artikel 75 van de Wet publieke gezondheid en artikel 22 van het Besluit publieke gezondheid;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet publieke gezondheid, behoudens artikel 5, derde lid, en artikel 5a, alsmede het Besluit publieke gezondheid treden in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.