BESLUIT van 28 november 2008, houdende wijziging van het percentage van het drempelinkomen benodigd voor het berekenen van de zorgtoeslag voor verzekerden zonder partner

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 november 2008, Z/F-2893139;
     Gelet op artikel 2, derde lid, van de Wet op de zorgtoeslag;
     De Raad van State gehoord (advies van 19 november 2008, nr. W13.08.0487/I);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 24 november 2008, Z/F-2895908;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. I.
Het in artikel 2, derde lid, van de Wet op de zorgtoeslag genoemde percentage van 3,5 wordt gewijzigd in:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.