BESLUIT van 1 december 2008, Stb. 2008, 539, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 11 september 2008 tot wijziging van de Wet overige OCW-subsidies en de Wet invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen in verband met de overgang van de verantwoordelijkheid voor onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap S.A.M. Dijksma van 25 november 2008, nr. WJZ/ 72430 (6244), directie Wetgeving en Juridische Zaken;
     Gelet op artikel IV van de Wet van 11 september 2008 tot wijziging van de Wet overige OCW-subsidies en de Wet invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen in verband met de overgang van de verantwoordelijkheid voor onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet van 11 september 2008 tot wijziging van de Wet overige OCW-subsidies en de Wet invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen in verband met de overgang van de verantwoordelijkheid voor onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.