BESLUIT van 29 december 2008, Stb. 2008, 596, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 december 2008, nr. W&B/VRP/08/35653;
Gelet op artikel IV van de Wet verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.