BESLUIT van 29 december 2008, Stb. 2008, 608, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en het Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 december 2008, DWJZ-2903243, gedaan mede namens Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van FinanciĆ«n;
     Gelet op artikel 27, eerste lid, van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en artikel 10 van het Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten;

 

 

Enig artikel.
-1. De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en het Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten treden in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.