BESLUIT van 14 februari 2009, Stb. 2009, 76, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 25 september 2008 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Mijnbouwwet en de Gaswet in verband met toepassing van de rijkscoördinatieregeling op energie-infrastructuurprojecten (Stb. 2008, 416) en van het Uitvoeringsbesluit rijkscoördinatieregeling energie-infrastructuurprojecten

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 9 februari 2009, nr. WJZ/8195229;
     Gelet op artikel V van de Wet van 25 september 2008 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Mijnbouwwet en de Gaswet in verband met toepassing van de rijkscoördinatieregeling op energie-infrastructuurprojecten (Stb. 2008, 416) en artikel 6 van het Uitvoeringsbesluit rijkscoördinatieregeling energie-infrastructuurprojecten;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1.
De Wet van 25 september 2008 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Mijnbouwwet en de Gaswet in verband met toepassing van de rijkscoördinatieregeling op energie-infrastructuurprojecten (Stb. 2008, 416) treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.